** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **1** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **2** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **3** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **4* PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **5** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **6** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **7** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **8** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Programleírás

A városok működésének alapvető alkotórésze az infrastruktúra. A városi történelem és fejlődés egyben az infrastruktúra története is. A közlekedési hálózatok, a közműrendszerek vagy az információs csatornák fejlődése döntő hatással volt a városok alakulására, így az építészetre is. Ma a városfejlesztési programok legnagyobb része egyben infrastrukturális beruházás is, egy-egy nagyobb program alapjaiban határozza meg egy város vagy városrész jövőjét. Az infrastrukturális létesítmények egyre bonyolultabb helyi és globális rendszereket alkotnak, miközben e rendszerktől való függés illetve e rendszerek működtetéséből fakadó következmények a társadalom, a város és az építészet tekintetében beláthatatlanok. Eldönthetetlen, hogy a városfejlődés kényszeríti-e ki az infrastrukturális rendszerek fejlesztését vagy e rendszerek fejlődése következtében alakulnak-e át a városok.

A nagy infrastrukurális fejlesztések korát éljük. A városokról, a városfejlődésről való gondolkodás egyben az infrastruktúrákról való gondolkodást is jelenti. A világ egyes részei hihetetlen dinamikával fejlődnek, s e dinamizmus az építési, mindenekelőtt az infrastrukturális beruházásokban realizálódik. Miközben a piac világméretű, s e világ egyre könnyebben be- és átjárható, az építési beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki és építészeti szolgáltatások egyre jobban koncentrálódnak.

A mai Magyarországon a kérdés különösen aktuális. Az Európai Unió a következő hat évben 1700 milliárd forinttal támogatja a hazai közlekedési beruházásokat. A magyarországi infrastrukturális rendszerek helyzete kettős; egyfelől egyre dinamikusabb fejlődés, másfelől súlyos elavultság jellemzi.  A fejlesztés pedig számtalan szakterületet átfogó, országos jelentőségű kérdéssé válik.

Mi az építész szerepe az infrastrukturális projektekben? Mit jelent a közlekedési vagy közműberuházások kapcsán az építészet? Mit jelent mindez a magyar városok szempontjából, s hogyan működik ez külföldi projektek esetén? Milyen építészeti minőség, dizájn jön létre e fejlesztési programok során? Milyen kulturális hatása, következménye van egy-egy beruházásnak?

A konferencia célja, hogy ezekre a kérdésekre, körülményekre rávilágítson, és nemzetközi tapasztalatcsere révén szűrje le a Magyarország számára hasznos tapasztalatokat. A tervezett előadások és témák e kérdéskört járják körül, kitüntetett figyelmet szentelve az építészeti vonatkozásoknak. A konferencia hangsúlyozottan interdiszciplináris, több szakma szempontjából kívánjuk bemutatni a kérdéskör sokrétűségét. A téma fontosságát tekintve széleskörű érdeklődésre is számot tarthat, így a konferenciát hangsúlyozottan nyitottá kívánjuk tenni a szélesebb nyilvánosság számára.